Article


Cover

№1 2019

Title

Analysis of upgrade options for the structure of orbital grouping of the GLONASS system to ensure its competitiveness

Authors

1I.I. Shilko, 1Yu.B. Voloshko, 1O.V. Ruzhilova, 1,2O.A. Anisimova

Organizations

1JSC Academician M. F. Reshetnev Information Satellite Systems
Zheleznogorsk, Krasnoyarsk region, Russian Federation
2Siberian Federal University
Krasnoyarsk, Russian Federation

Abstract

A synthesis of possible options for upgrading the orbital grouping of the global navigation satellite system GLONASS was carried out based on the following modernization principles: an increase the number of spacecrafts, while maintaining the three-plane structure and changing the height and inclination of the orbits; increase the number of spacecrafts, while maintaining the parameters of the orbits; increasing the number of spacecrafts with the introduction of 3 additional planes to accommodate antipodal spacecraft in them (additional planes are located between the main ones). The characteristics of the navigation field of the variants of the synthesized orbital groupings were modeled: the basic orbital group of 24 spacecrafts with their uniform placement in 3 planes (GLONASS-24); from 27 spacecrafts with their uniform placement in 3 planes; from 30 spacecrafts with their uniform placement in 3 planes; from 30 spacecrafts based on GLONASS-24, where 2 antipodal spacecrafts are added to each plane; from 30 spacecrafts on the basis of GLONASS-24 with the organization of additional three planes, in which 2 spacecrafts are added each; from 30 spacecrafts uniformly placed in 6 planes; from 36 spacecrafts uniformly placed in 3 planes; from 36 spacecrafts based on GLONASS-24, in which 3 additional planes are added between the standard planes, in which 4 spacecrafts are added each; from 36 spacecrafts on the basis of GLONASS-24, where 4 spacecrafts are added to each regular plane; from 36 spacecrafts based on GLONASS-24, in which 2 antipodal spacecrafts were added to each regular plane, and 2 antipodal spacecrafts were added to 3 additional planes. Based on the analysis of the characteristics of the navigation field, preference was given to the six-plane orbital group of 30 spacecrafts, built on the basis of GLONASS-24 with the organization of three additional planes.

Keywords

orbital grouping, spacecraft, GLONASS, orbit parameters, orbital grouping structure

References

[1] Chebotarev V. E., Kosenko V. E. Osnovy proektirovaniya kosmicheskikh apparatov informatsionnogo obespecheniya [Fundamentals of spacecraft design information support]. Krasnoyarsk, SibGAU Publ., 2011. 488 p. (In Russian)

[2] Kharisov V. N., Perov A. I., Boldin V. A. GLONASS. Printsipy postroeniya i funktsionirovaniya [GLONASS. Construction principles and operation]. Moscow, Radiotekhnika Publ., 2010. 800 p. (In Russian)

[3] Shebshaevich V. S., Dmitriev P. P., Ivantsevich N. V., Kalugin A. V., Kovalevsky E. G., Kudryavtsev I. V., Kutikov V. Yu., Molchanov Yu. B., Maksyutenko Yu. A. Setevye sputnikovye radionavigacionnye sistemy [Network satellite radio navigation systems]. Moscow, Radio i svyaz' Publ., 1993, 408 p. (In Russian)

[4] Kosenko V. E., Zvonar V. D., Kulkov A. N., Chebotarev V. E., Fatkulin R. F, Ruzhilova O. V. Programma podderzhaniya shtatnoj orbital'noj gruppirovki sistemy GLONASS na period do 2020 goda [The program for maintaining the standard orbital grouping of the GLONASS system for the period up to 2020] // Sistemnyj analiz, upravlenie i navigaciya : materialy 18-j Mezhdunar. konf. [System analysis, management and navigation: materials of the 18th International conference]. Evpatoria, 2013. (In Russian)

[5] Zvonar V. D., Chebotaryov V. E., Fatkulin R. F., Grechkoseyev A. K., Tentilov Yu. A., Voloshko Yu. B. Modelirovanie parametricheskih harakteristik navigacionnogo KA na tenevyh orbitah [Simulation of parametric characteristics of navigation spacecraft in shadow orbits] // Sistemnyj analiz, upravlenie i navigaciya : materialy 18-j Mezhdunar. konf. [System analysis, management and navigation: materials of the 18th International conference]. Evpatoria, 2013. (In Russian)

[6] Stupak G. G., Revnivykh S. G., Ignatovich E. I., Kurshin V. V., Betanov V. V., Panov S. S., Bondarev N. Z., Chebotarev V. E., Balashova N. N., Serdyukov A.I., Sintsov L.N. Issledovanie variantov sovershenstvovaniya struktury orbital'noj gruppirovki GNSS GLONASS do 2020 goda i dalee s uchetom dovedeniya ee sostava k 2020 godu do 30 KA [Investigation of options for improving the structure of the orbital group of GNSS GLONASS until 2020 and further, taking into account bringing its composition up to 30 satellites by 2020] // Vestnik SibGAU, 2013, no. 6, pp. 23–31. (In Russian)

[7] Testoedov N. A., Kosenko V. E., Storozhev S. V., Zvonar V. D., Ermolenko V. I., Chebotarev V. E. Istoriya sozdaniya i perspektivy razvitiya kosmicheskoj navigacii v Rossii [The History of Creation and Prospects for the Development of Space Navigation in Russia] // Vestnik SibGAU, 2013, no. 6 (52), pp. 7–17. (In Russian)

[8] Testoedov N. A., Kosenko V. E., Zvonar V. D., Fatkulin R. F., Chebotarev V. E. Koncepciya programmy razvitiya kosmicheskogo kompleksa sistemy GLONASS [The concept of the program for the development of the GLONASS space complex] // Sistemnyj analiz, upravlenie i navigaciya : materialy 19-j Mezhdunar. konf. [System analysis, management and navigation: materials of the 19th International conference]. Anapa, 2014. (In Russian)

[9] Applied consumer center and information support system. GNSS GALILEO. Available at: http://ppcmnic.ru/gnss/galileo (accessed: 05.04.2019).

[10] Applied consumer center and information support system. GNSS BEIDOU. Available at: http://ppcmnic.ru/gnss/beidou (accessed: 05.04.2019).

[11] Kosenko V. E., Storozhev S. V., Zvonar V. D., Fatkulin R. F., Chebotarev V. E. Napravleniya modernizacii kosmicheskogo kompleksa sistemy GLONASS [Directions of Modernization of the GLONASS Space Complex] // Sistemnyj analiz, upravlenie i navigaciya : materialy 20-j Mezhdunar. konf. [System analysis, management and navigation: materials of the 20th International conference]. Evpatoria, 2015. (In Russian)

[12] Kosenko V. E., Zvonar V. D., Voloshko Yu. B., Chebotarev V. E. Arhitektura vysokoorbital'nogo dopolneniya k sisteme GLONASS [Architecture of the High-Orbit Addition to the GLONASS System] // Sistemnyj analiz, upravlenie i navigaciya : materialy 22-j Mezhdunar. konf. [System analysis, management and navigation: materials of the 22nd International conference]. Evpatoria, 2017, pp. 9–10. (In Russian)For citing this article

Shilko I.I., Voloshko Yu.B., Ruzhilova O.V., Anisimova O.A. Analysis of upgrade options for the structure of orbital grouping of the GLONASS system to ensure its competitiveness // Spacecrafts & Technologies, 2019, vol. 3, no. 1, pp. 5-12. doi: 10.26732/2618-7957-2019-1-5-12


Creative Commons License
This Article is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY-NC 4.0).