Contacts


Founder & Publisher

Association «Technology Platform «National Information Satellite System»


Post Address

Association «TP «NISS»
PO Box 57
Zheleznogorsk, Krasnoyarsk region, Russia, 662972


E-mail

isercit@gmail.com - Khnykin Anton V.